Pik

Pravila igre

Pik je popularna igra poreklom iz Sjedinjenih Američkih država iz tridesetih, i igra se sa standardnim špilom od 52 karte. Cilj je da osvojite što precizniji broj trikova broju koji ste rekli na početku runde. Obično se igra sa 4 igrača u timovima sa po 2 (timski Pik), ali takođe se može igrati sa 3, 5 ili 6 igrača individualno.

Deljenje i ulaganje

Na početku runde, delitelj deli jednak broj karata svakom igraču. Sa 3 igrača, uklanja se jedna dvojka tako da svi dobijaju 17 karata (ukupno 51 karta); sa 5 igrača uklanjaju se dve dvojke (10 karata za svakoga za ukupan broj od 50), a sa 6 igrača uklanjaju se sve dvojke (8 karata za svakoga za ukupan broj od 48).

Nakon što se završi deljenje, svaki igrač kada je na potezu objavljuje koliko će trikova uzeti u toj rundi. Svaki ulog je za sebe, nije neophodno da ulažete više od prethodnog uloga i preskakanje nije dozvoljeno. Svaki igrač mora da upiše broj od 0 do 17, 13, 10 ili 8 u zavisnosti od broja igrača. Kada se igra u timovima, ulozi partnera se sabiraju kako bi se dobio jedinstveni ulog za tim.

Igranje karata u ruci

Igranje karata u ruci se odvija na klasičan način za igre sa trikovima: Igrač pored delitelja počinje prvi trik kartom po svom izboru; trik uzima igrač koji je igrao najjaču kartu boje aduta, ili boje trika ako nema aduta, a igrač koji uzme trik započinje sledeći. Boja aduta je uvek pik, nikada se ne menja (odatle dolazi ime igre).

Redosled karata nema posebna pravila, Kec je najjači a dvojka najslabija, u boji aduta kao i van nje. Trik uzima igrač koji je odigrao najjači pik, ili najjaču kartu boje trika ako nema pikova.

Bodovanje

Na kraju runde, poeni se osvajaju u zavisnosti od uloženih i uzetih trikova. Ako se igra u timovima, trikovi uzeti od strane partnera se sabiraju.

Namerno skupljanje džakova kako bi naterali vaše partnere da izgube svoje uloge može da bude interesantna kratkotrajna strategija, ali njihovo stalno skupljanje može imati dugoročne posledice! Obraćanje pažnje na to da ne uzmete previše džakova je osnovni deo strategije igre Pik.

Igra se obično igra do 500 poena, ponekad 1000, 1500 ili 2000 za duže igre.

Posebna pravila i bonusi

Ulaganje nule

Ulaganje 0 trikova je posebna vrsta uloga. Kako bi ulog bio uspešan, ne smete da uzmete nijedan trik, jedan ili više znače neuspešan ulog. Uspešan ulog daje 100 poena, a neuspešan -100.

Kada se igra u timovima, partner osobe koja je uložila nulu mora sam da uzme uložen broj trikova. Njegov partner ne sme da uzme nijedan trik, tako što će ga partner pokrivati. Plus ili minus od 100 poena se računa odvojeno od uloga partnera, koji se računa standardno. Ako igrač koji uloži nulu ne uspe, trikovi koje uzme se ne računaju partneru već se dodaju kao džakovi.

Evo nekoliko primera ako pretpostavimo da ste vi uložili nulu a vaš partner 4:

Dupla nula

Dupla nula je ulog u kojem dva partnera u istom timu ulože nulu. U tom slučaju, oni mogu nezavisno jedan od drugog da dobiju ili izgube 100 poena plus džakove. Ukupan zbir dakle najviše može biti ili +200 ili -200.

Ulaganje i dobijanje tačno 1 ili 2 trika

Ulaganje i uzimanje jednog ili dva trika nije tako lako kao što izgleda. Kada se igra sa 3 ili 4 igrača, uspešno ulaganje i uzimanje tačno jednog ili dva trika daje bonus od 20 poena. Uspešan ali neprecizan ulog ne daje bonus i računa se kao i obično. Dakle, ulaganje 2 trika i uzimanje 3 daje 21 poen.

Ovaj bonus ne važi kada se igra sa 5 ili 6 igrača, što je više igrača, lakše je da dođe do ove situacije.

Bonus za težak ulog

Da bi se motivisali veći i rizični ulozi, bonus od 10 poena se daje za svaki trik uložen i osvojen nakon desetog, sedmog, šestog ili petog u zavisnosti od broja igrača. Na primer, sa 4 igrača, ulaganje 10 trikova i uzimanje 11 daje bonus od 40 poena za ukupan zbir od 141.

Varijante

Bez pakla

U ovoj varijanti, zabranjeno je da ukupan broj uloženih trikova na kraju ulaganja bude jednak broju maksimalno mogućih trikova u rundi.
Dakle, bar jedan igrač ili jedan tim mora ili da ima neuspešan ulog ili da uzme džakove.

Na primer, sa 4 igrača, zbir svih uloga ne može biti 13. Ako prva tri igrača ulože 3, 4 i 3 trika, poslednji igrač ne može da uloži 3 (može da uloži 2 ili 4 ali ne 3).

Živ pesak

Ova varijanta menja kako se računaju poeni:

Samoubistvo

U ovoj varijanti, igrač mora da uloži bar 4 trika a drugi igrač mora da igra nulu.
Barem jedan igrač tima mora da igra nulu. Moguće je igrati duplu nulu. Poeni se računaju kao i u standardnoj igri.

Opis prečica na tastaturi