Francuski tarot

Tarot je kartaška igra koja se igra sa špilom od 78 karata. U poređenju sa standardnim špilom od 52 karte, dodaje se dodatna karta, vitez, koja je između dame i žandara, što daje 14 karata po boji. Posebna boja "adut" se takođe dodaje, koja je nezavisna i drugačija od ostalih boja (pik, herc, karo, tref), i ima 21 kartu sa brojevima od 1 do 21. Na kraju, postoji takođe veoma posebna karta, ful, koja je neka vrsta džokera

Sledeća pravila opisuju Francuski tarot. Postoje brojne druge verzije i varijante u drugim državama i regionima. Poreklo igre nije u potpunosti utvrđeno, budući da je ovo igra koja je stara već nekoliko vekova.

Pravila igre

Tarot je i individualna i timska igra. Na početku svake runde, igra počinje fazom ulaganja u kojoj se bira ulog za igranje. Igrač koji uzme ulog, takođe se zove napadač, igraće sam protiv drugih igrača, koji se zovu branioci, i pokušaće da dostigne ulog koji je izabrao, uz mogućnost da ga drugi partneri podrže u igri sa 5 ili 6 igrača. Ali napadači i branioci, dakle i timovi, se menjaju svakim deljenjem!

Deljenje

Karte se obično dele tri po tri. Svaki igrač dobija 12, 15, 18 ili 24 karte kada se igra sa 6, 5, 4 ili 3 igrača. Karte koje nisu deljene, od 3 do 6, formiraju talon. Igrač koji osvoji ulog može da, u zavisnosti od izabranog uloga, doda talon u svoju ruku kako bi je poboljšao.

Ulozi i ulaganje

Nakon što se deljenje završi, prelazimo na fazu ulaganja. Kada je na redu, svaki igrač može ili da preskoči, što znači da ne igra nijedan ulog, ili da uzme, što znači da izabere igranje jednog od dostupnih uloga. Možete naravno da uložite više od drugog igrača izborom većeg uloga, sve dok niste već preskočili.

Ulozi su sledeći:

Ako niko ne odigra ulog, špil se ponovo meša i ide sledećem braniocu.

Talon

Nakon što se faza ulaganja završi, osim ako je ulog odbrana bez ili protiv, napadač uzima talon, pokazuje ga svima, a zatim dodaje karte koje su u njemu u svoju ruku. Nakon toga odbacuje onoliko karata koliko je uzeo i vraća ih nazad u talon. Sve karte se mogu odbaciti osim kraljeva, aduta i fula, osim ako nema drugog izbora. Mogu, naravno, da odbace jednu ili više karata koje su upravo uzeli.

Kada je spreman, igranje ruke može da počne. U ovom trenutku, niko ne može da dira talon, i neće se ponovo koristiti. Njegov sadržaj će biti prikazan tek na kraju runde.

Kada se igra odbrana bez ili protiv, ovaj korak se u potpunosti preskače. Talon se prikazuje tek na samom kraju runde.

Igranje ruke

Igranje ruke je relativno klasično kao i za sve igre sa trikovima :

Pobednik trika počinje sledeći. Pobednik trika je onaj ko je odigrao najjači adut, ili, ako nema aduta, najjaču kartu zahtevane boje. Kralj je najjača karta, kec najslabija, a vitez je između dame i žandara.

Ful se ponaša kao džoker i može se igrati u bilo kom trenutku, bez obzira na to da li morate da pratite boju ili sečete. U svakom slučaju on nikada ne može da uzme trik.

Ful takođe ima dodatnu karakteristiku da uvek ostaje kod svog vlasnika, bez obzira na to ko uzme trik u kom je odigran, osim ako se odigra u poslednjem triku, u tom slučaju se gubi.

U slučaju da trik počne fulom, boju određuje druga odigrana karta.

Igra Tarota je zapravo zasnovana na tri osnovne karte koje se zovu oudleri. One su 21 adut, 1 adut i ful. One same po sebi vrede mnogo poena, ali one takođe i smanjuju broj poena koji je neophodan napadaču kako bi osvojio svoj ulog ako ih ima. 21 adut se ne može izgubiti, kao ni ful sve dok se ne napravi ozbiljna greška i odigra se u poslednjem triku. Samo 1 adut, koji se takođe zove najmanji, je ranjiv. Dobar deo strategije igre je zasnovan na najmanjem adutu, ili da pokušate da ga sačuvate, ili da ga uzmete od protivničkog tima.

Bodovanje

Bodovanje u Tarotu je prilično kompleksno. Kao prvo, moramo da napravimo razliku između poena igre, a to su poeni koji se zapravo računaju i čuvaju, i poena karata, čija je svrha samo da odrede da li je ulog igrača uspešan ili ne, i vrednost tog uloga u poenima igre.

Ceo Tarot špil sadrži 91 poen a poeni se dele na sledeći način:

Da bi odigrali uspešan ulog, napadači moraju da osvoje bar najmanji neophodan broj poena sa njihovim kartama, koji se određuju u zavisnosti od oudlera koje imaju:

Poeni se zaokružuju na manjem broju. Dakle ako napadač dobije 35 ipo poena sa 3 oudlera, ulog je neuspešan.

Svaki ulog ima podrazumevanu vrednost od 25 poena, na ovaj broj se dodaje razlika između osvojenih poena karata i broja poena koji je bio neophodan za uspešan ulog. Ovaj rezultat se nakon toga množi u zavisnosti od uloga kojeg je izabrao napadač. Zatim, na kraju, branioci dobijaju ili gube ovaj broj poena dok napadači dobijaju ili gube poene pomnožene sa brojem branilaca. Ako je ulog uspešan, napadač dobija poene dok ih branioci gube, i obrnuto. Ovo se sve radi na takav način da je ukupan zbir svih igrača jednak nuli.

Množenje zavisi od odigranog uloga:

Evo nekoliko primera za bolje razumevanje :

Donošenje najmanje do kraja

Bonus se dobija kada se 1 adut odigra u poslednjem triku: Ako se najmanji adut odigra u poslednjem triku, svaki igrač daje 10 poena pobedniku trika. Za tog igrača se kaže da je "doneo najmanju do kraja". Bonus je dakle 20 poena sa 3 igrača, 30 poena sa 4 igrača, 40 poena sa 5 i 50 poena sa 6.

Ovaj bonus ne zavisi od timova, i važi samo ako igrač odigra najmanji adut u poslednjem triku. Ako se najmanji adut odigra pre toga, ne računa se nijedan bonus. Ovi bonusi se nikada ne množe sa poenima uloga.

Handle ili poignée

Ako napadač ima puno aduta u ruci, on ili ona može da objavi handle. Nakon toga mora da pokaže neophodan broj aduta drugim igračima, uključujući najmanji i najveći koji ima. Ful može da se računa kao adut, ali ako se pokaže, smatra se da napadač nema drugih aduta koje je odlučio da ne pokaže.

Ako napadač dobije rundu, dobija 20, 30 ili 40 bonus poena od svakog igrača. Sa druge strane, ako se ulog izgubi, on ili ona daje 20, 30 ili 40 poena svim drugim igračima. Objavljivanje handlea dakle može biti rizično ako niste sigurni da ćete dobiti rundu.

Broj poena (20, 30 ili 40) zavisi od broja aduta koji je neophodan da bi se objavio handle, zato što zapravo postoje 3 vrste handlea: Pojedinačni, dupli i trostruki, svaki od njih zahteva veći broj aduta od prethodnog. Broj aduta neophodan za handle takođe zavisi od broja igrača:

Zvanje kralja

Kada igrate sa 5 igrača, napadač nije uvek sam u igranju uloga. Nakon deljenja ali pre nego što svi vide talon, napadač bira kralja za zvanje. Igrač koji ima tog kralja će igrati zajedno sa napadačem, ali drugi igrači to neće znati sve dok se kralj koji je pozvan ne odigra. Napadač dakle nikada ne zna ko ima pozvanu kartu.

Ako je pozvan kralj u ruci napadača ili u talonu, napadač će igrati sam protiv druga četiri igrača. Nije zabranjeno da namerno pozovete kralja kojeg već imate, da biste zbunili branioce koji neće znati dok ne bude prekasno da igraju zajedno, ili ako imate dovoljno dobru ruku da mislite da možete da igrate sami. Ako imate sva četiri kralja, možete da zovete dame ili bilo koju drugu kartu osim aduta i fula. U svakom slučaju, u prvom triku ne možete da počnete sa bojom karte koja je pozvana, osim da počnete sa kartom koja je pozvana.

Kada imamo dva napadača, dobijeni ili izgubljeni poeni za tim napadača se dele tako da dve trećine idu igraču koji je odigrao ulog, a treća trećina za pozvanog napadača. Ako je napadač sam, osnovna vrednost uloga se množi sa 4 umesto 3.

Primeri :

Zvanje dame

Po istom principu kao i zvanje kralja sa 5 igrača, dama se takođe može pozvati uz kralja kada se igra sa 6 igrača. Na isti način, možete svojevoljno da zovete karte koje već imate u ruci, i, slično tome, možete da zovete viteza ili bilo koju drugu kartu ako imate sve četiri dame. Ali, zabranjeno je da zovete drugog kralja. Takođe je zabranjeno da trik započnete jednom od dve boje koje su pozvane.

U zavisnosti od toga da li karte koje ste zvali pripadaju vama, istom igraču, ili ako su jedna ili obe karte u talonu, možete da igrate troje protiv troje, dvoje protiv četvoro, ili jedan protiv petoro.

Kada je napadač sam, osnovna vrednost uloga se množi sa 5 umesto sa 3. Ako imamo dva napadača, poeni koji se osvoje se dele 1/6-5/6, 2/3-1/3 ili 1/4-3/4 u zavisnosti od pozvanih karata. Ako ih je troje, napadač osvaja polovinu poena, prva pozvana osoba dobija trećinu, a druga pozvana dobija šestinu.

Na primer :

Kratak opis prečica na tastaturi