Domine

Uvod

Postoje brojne igre i varijante koje koriste razne vrste domina. Postoji takođe puno različitih dostupnih setova Domina, koji se koriste u određenim situacijama.

Najpopularniji set i onaj koji se najčešće koristi je set duplih šestica, koji ukupno ima 28 domina, i sastoji se iz:

Takođe se lako mogu pronaći setovi sa duplim devetkama ili dvanaesticama koji su izrađeni po istoj formuli ali sadrže brojeve od 0 do 9 ili od 0 do 12. Ovi veći setovi mogu da dozvole veći broj igrača, budući da klasičan set sa šesticama mogu da igraju samo 4 igrača. Ukupan broj domina u jednom setu se računa formulom (n+1)!/(n -1)!/2 +(n+1), gde je n najveći broj koji je u setu. Za šestice, to je 7!/5!/2 +7 = 5040/120/2 +7 = 21+7 = 28.

Pravila Domina su razna i u različitim regionima i delovima sveta se menjaju na brojne načine. Sledeće pravilo, koje je jedino primenjeno u Igraonici, predstavlja samo osnovno pravilo, najmanje zajedničko slaganje svih pravila. Ali mnogi igrači su napravili svoje varijante, bilo da su to uslovi za igranje Domina, menjanje izgleda, ili posebne karakteristike za određene domine.

Pravila igre

Na početku igre, delitelj deli od 5 do 7 domina svakom igraču, u zavisnosti od broja igrača i seta koji se koristi. Ostatak domina formira špil za izvlačenje, koji se obično zove bašta kada pričamo o Dominama, i domine su obično u crnoj debeloj torbi kako bi se sprečilo varanje. Kada se igra sa 4 igrača i sa setom duplih šestica, svi dobijaju po 7 domina i nema bašte.

Nakon što se završi deljenje, svaki igrač igra jedan nakon drugog po redu, a prvi igra onaj sa najvećim duplim brojem. Ako je u bašti, igra se može početi i sa duplim brojevima manje vrednosti. Cilj igre je da se prvi rešite svih vaših domina, kako biste imali najmanji broj poena.

Prvi igrač mora da stavi dupli broj na centar stola. Nakon toga, kada ste na redu, morate da stavite, pored već postojeće grupe Domina, dominu čiji jedan od brojeva odgovara jednom od krajeva niza postojećih domina na stolu. Na primer ako imamo niz 1/2 2/5 5/4 na stolu, možete igrati dominu 4/6 sa desne strane, kako bi niz postao 1/2 2/5 5/4 4/6, ili takođe možete da odigrate dominu 1/3 na levoj strani njenim okretanjem, kako bi novi niz postao 3/1 1/2 2/5 5/4. Ako nemate domine za igranje, morate da uzmete jednu iz bašte. Ako ste upravo izvukli dominu koju možete da igrate, možete odmah da je odigrate. U suprotnom morate da je zadržite u ruci, i sledeći igrač je na redu. Ako je bašta prazna, vi ćete samo preskočiti vaš potez.

Ponekad, moguće je da određena domina može da se odigra sa obe strane niza. U tom slučaju, možete da otklonite nejasnoću pritiskanjem tastera D za desnu stranu ili G za levu kako bi odredili gde ćete igrati dominu .

Runda se završava kada neko više nema domina u ruci, ili kada je igra blokirana tako da niko više ne može da igra. Igra je blokirana kada se izvrši kompletan krug poteza igrača a niko ništa ne može da igra, u situaciji kada je bašta prazna.

Bodovanje

Igrač koji završi rundu ne dobija poene. Ostali igrači broje domine koje imaju u ruci. Svaka domina vredi onoliko poena koliko je zbir 2 broja na njoj, osim duple nule koja vredi 10 poena samo ako je jedina domina koju imate u ruci. Ako se runda završi blokirana, svi igrači broje domine u ruci.

Cilj je dakle da imate što manje poena. U igraonici, određuje se ograničenje rezultata i svi igrači koji ga dostignu ispadaju iz igre. Pobednik je poslednji igrač koji ostane u igri. Ovo ograničenje je podrazumevano podešeno na 100 poena.

Igranje u timovima

Domine se mogu igrati u timovima. U tom slučaju, igrači su raspoređeni tako da se potezi timova ispravno menjaju. Igraonica vam dozvoljava da Domine igrate individualno ili u timovima sa do 10 ljudi, koji mogu da formiraju 2, 3, 4 ili 5 timova sa po 2, 3, 4 ili 5 osobe.

Igrač koji završi rundu čini da njegov tim ne dobija poene, dok igrači u protivničkim timovima sabiraju svoje domine. Domine koje ostaju u rukama pobedničkog tima se dodaju kao kazneni poeni za druge timove. Ovo nije standardno pravilo, ali dozvoljava nešto više strategije. Kao i u individualnim igrama, svi timovi dobijaju poene kada se runda završi blokirana.

Opis prečica na tastaturi