Petice i trojke

Pravila igre

Ova igra se igra po osnovvnim pravilima Domina, po kojima je cilj da se rešite svih vaših domina formiranjem niza na stolu.
Kao i u svim igrama sa dominama, kada ste na potezu, morate da stavite dominu koja odgovara jednoj od domina na krajevima niza.

Obično, ova varijanta se igra bez bašte, i dele se sve domine kada je moguće. Igrač sa najvećim duplim brojem igra prvi.

Najveća razlika u odnosu na standardne Domine je način na koji se računaju poeni. Usput, pobednik je prvi igrač koji dostigne određeno ograničenje, podrazumevano 61 poena.

Deljenje

Postoje dve varijante deljenja. Ili da se podeli što je više domina moguće, ili da se deli manje domina kako bi igra bila kraća i lakša.
Prva varijanta sa više domina:

Igračiduple šesticeduple devetkeDuple dvanaestice
2141616
391616
471316
551116
6-815
7-713
8-611
9-610
10-59
11-58
12--7

Druga varijanta sa manje domina:

IgračiDuple šesticeDuple devetkeDuple dvanaestice
251010
351010
471010
551010
6-810
7-710
8-610
9-610
10-59
11-58
12--7

Bodovanje

Ovo je cela poenta ove varijante Domina. Kada igrač stavi dominu, i kada je zbir dva broja na krajevima niza deljiv sa trojkom ili peticom, igrač dobija taj broj poena podeljen sa 3 ili 5. Ako broj nije deljiv ni sa 3 ni sa 5, ne dobijaju se poeni.

Na primer, ako su na dva kraja 3 i 1, zbir je 4. Igranjem domine 1/6, zbir postaje 9 (3+6).
Igrač koji je odigrao dominu dobija 3 poena, zato što je devetka deljiva sa trojkom, a 9 podeljeno sa 3 daje 3. Ako sledeći igrač odigra dominu 4/3, zbir postaje 10 (4+6), što daje 2 poena, zato što je 2 puta 5 10.

Duple domine se računaju kao dva ista broja kada se gleda zbir domina, na primer domina 4/4 se računa kao 8. Dupla 0 se računa kao 0.

Najzanimljiviji zbir koji treba dostići je 15, zato što je 15 deljiv i sa 5 i sa 3. Kada se podeli sa trojkom, vredi 5 poena, a kada se podeli sa peticom, vredi 3 poena, što ukupno daje 8 poena.

U naprednom režimu, prosti brojevi iznad 3 i 5, kao što su 7, 11 i 13, daju poene po istoj šemi. Zbir od 21 će dakle dati 10 poena. Ovaj režim je posebno zanimljiv za igranje sa kompletnijim setovima domina, kao što su duple devetke i duple dvanaestice.

Igrač koji završi rundu dobija jedan bonus poen.

Kraj igre

Igra se završava odmah nakon što se rezultat koji je određen dostigne (61 podrazumevano). Igra se odmah zaustavlja, čak i u sred runde.

Nikada ne možete dobiti više poena od ograničenja rezultata. Ako, nakon što odigrate dominu, dobijeni poeni izazivaju da imate više od podešenog rezultata, onda uopšte nećete dobiti te poene.
Na primer u sledećoj situaciji: Alisa 60, Bob 59, pobeda na 61, 1/3 na krajevima niza na stolu, ako Alisa odigra dominu 6/1, onda ona ne može da dobije 3 poena, ostaje na 60 i igra se nastavlja.

Postoji opcija koja dozvoljava da onemogućite da se igra završi odmah nakon što se dostigne ograničenje. U tom slučaju, pravilo iznad se ne primenjuje a odigrane domine se uvek računaju čak i kada se već dostigne rezultat za pobedu.

Prečice na tastaturi

Prečice na tastaturi su iste kao i u Dominama.