Jass

Pravila igre

Jass je tipična Švajcarska igra. Poprilično je stara i igrala se već u 18 i 19 veku, ali su prva prava pravila igre objavljena blizu 1900 godine.

Cilj igre je da dobijete što je više poena moguće opreznim igranjem vaših karata. Igra se u 2 tima od 2 igrača, sa Švajcarskim špilom karata koji sadrži 36 karata (od šestice do keca), i igra se u rundama od 9 trikova.

Tok igre

Učesnici određuju 2 tima sa po 2 igrača i sede za stolom tako da igrač svakog tima igra nakon igrača protivničkog tima. Na početku runde, delitelj deli 9 karata svakom igraču, u principu 3 po 3

Pre nego što karte počnu da se igraju, igrač levo od delitelja mora da izabere boju (herc, karo, pik, tref) kao adut, što će važiti do kraja runde. Određena boja će dobiti poseban značaj i biće najvažnija, pa je zato važno da izaberete neku u kojoj imate jake karte, ili ako to nije moguće, onu u kojoj imate najviše karata.
Ako igrač koji mora da odabere adut misli da nema dovoljno dobru ruku da to uradi, može taj izbor da prebaci svom partneru. U tom slučaju, partner mora da izabere adut, ne sme ponovo da prebaci izbor svom partneru.

Nakon što se izabere adut, igranje karata može da počne kako je opisano ispod. Igrač levo od delitelja uvek počinje prvi trik, čak i ako je dozvolio svom partneru da izabere adut.

Na kraju runde, broje se poeni i igrač levo od delitelja postaje delitelj u sledećoj rundi.

Igranje karata

Kada je na potezu, igrač mora :

Kada svi odigraju kartu, igrač koji je odigrao najjaču uzima trik. Najjača karta je:

Tim koji uzme trik odmah dobija poene tog trika.

Vrednosti karata

U boji aduta, jačine i vrednosti karata su sledeće:

Kada boja nije adut, jačine i vrednosti karata su sledeće:

Poslednji trik runde daje dodatnih 5 poena. Runda uvek ima ukupno 157 poena. Jass se obično igra do 1000, 1500 ili 2000 poena.

Jabuka ili Putz za 3 ili 5 igrača

Jabuka ili Putz (Nemački: očistiti) je varijanta igre Jass koja se može igrati sa 3 ili 5 igrača. Nema timova, svako igra za sebe. Pravila vezana za adute, vrednost i jačinu karata su ista kao i u Jassu za 4 igrača. Ali, ne broje se poeni runde već pobede i porazi.

Sa 3 igrača

Delitelj deli 9 karata svakom igraču. 9 karata koje nisu dodeljene čine talon.

Nakon deljenja, delitelj mora da pokaže kartu na vrhu talona. Ova karta određuje boju aduta runde, i osoba koja ima šesticu te boje može da je zameni za tu kartu pre početka igre. Igrač pored delitelja takođe može, kada je na potezu, ako želi, pre nego što odigra svoju prvu kartu, da odluči da uzme talon. Tada postaje njegova nova ruka, a prethodna se odbacuje. Ako ovaj igrač odluči da zadrži svoju prvobitnu ruku, igrač nakon njega u svom potezu može da odluči da uzme talon. Mora se uzeti pre nego što se odigra prva karta, i nakon toga nemoguće je vratiti prvobitnu ruku.

Svaki igrač koji na kraju runde ima ukupno manje od 21 poena dobija negativan poen koji se takođe zove jabuka. Dva najbolja igrača dobijaju pozitivan poen koji se takođe zove Putz. Ako su dva igrača imala loše ruke i dobila negativan poen, pobednik dobija 2 poena umesto jednog. Igra se završava kada pobednik dođe do 7 poena, ili kada gubitnik ima manje od minus 3.

Sa 5 igrača

Sa 5 igrača, delitelj deli 7 karata svakom igraču. Jedina karta koja nije dodeljena određuje adut runde. Kao i u igri sa 3 igrača, osoba koja ima šesticu te boje može da je razmeni za ovu kartu. Nema talona koji može da se uzme.

Na kraju runde, 3 najbolja igrača dobijaju pozitivan poen. Ako dva igrača dobiju manje od 21, najbolji dobija 2 poena. Ako tri igrača dobiju jabuku, 2 najbolja igrača dobijaju po 2 poena, i ako 4 igrača dobiju jabuku, pobednik sam dobija 4 poena. Igra se završava kada pobednik dođe do 7 poena, ili kada gubitnik dođe do -5.

Opis prečica na tastaturi