Skrebl

Skrebl je verovatno jedna od najpoznatijih i najigranijih igara reči. Napravljena je 1930ih godina u Sjedinjenim Američkim državama.

Postoje udruženja koja organizuju turnire i prvenstva na određenim jezicima, na primer na Engleskom, Francuskom i Španskom, ali se igra igra širom sveta i na skoro svakom jeziku na planeti, ili bar na svakom jeziku koji ima alfabet koji dozvoljava igranje.

Pravila igre

Cilj igre je da stavite slova na 15X15 tablu tako da formiraju reči, slično ukrštenim rečima.

Svaka nova reč mora da koristi jedno ili više slova već prisutnih na tabli, i daje poene u zavisnosti od slova koja je čine. Što je duža reč i što ređa slova koristi, vredi više poena.

Na primer, u Srpskoj verziji, slovo E vredi 1 poen, dok slovo đ vredi 10 poena. Prazne pločice mogu da budu bilo koje slovo po izboru igrača, ali ne daju poene.

Takođe, neka polja na tabli daju bonuse. Slovo koje se stavi na polje duplog ili trostrukog slova, kao što ime govori, računa se duplo ili utrostručeno. Polje duple ili trostruke reči duplira ili utrostručuje napravljenu reč.

Potezi igre

Kada je na potezu, igrač stavlja jedno ili više slova na tablu kako bi napravio novu reč ili dopunio postojeću, a koristi slova koja su već prisutna.

Kada igrač završi sa stavljanjem slova, izvlači onoliko koliko je neophodno iz vreće kako bi ponovo imao 7 u narednom potezu.

U ovom trenutku, sve reči na tabli moraju biti ispravne. Ako nisu, potez se poništava, igrač uzima nazad svoja slova a na potezu je sledeći igrač. U Igraonici, u zavisnosti od izabranih pravila, potez se jednostavno odbija, ili se dobijaju kazneni poeni.

Umesto stavljanja slova na tablu, igrač takođe može da odluči da zameni jedno ili više slova. U tom slučaju, stavlja slova koja želi da odbaci nazad u vreću, a izvlači istu količinu slova. Sva slova se mogu zameniti ako igrač to želi.

Naravno, u tom potezu će igrač dobiti 0 poena.

Slova se ne mogu zameniti ako je u vreći ostalo 7 ili manje.

Kraj igre

Igra se završava kada je vreća prazna a igrač više nema slova u ruci, ili kada je igra u potpunosti blokirana.

Igra se smatra u potpunosti blokiranom kada nema više slova u vreći za razmenu, a tri potpuna kruga su prošla u kojima niko nije ništa stavio na tablu.

Bodovanje

Ispravne reči

Prihvataju se sve zajedničke imenice od 2 do 15 slova, uključujući množine, kao i sve konjugacije glagola u svim oblicima.

Ali, vlastite imenice se ne prihvataju, kao ni većina stranih reči.

Jezici sa udruženjima imaju zvanične rečnike koji se s vremena na vreme ažuriraju.

Budući da oni nisu besplatni, Igraonica ima svoje rečnike, iz raznih izvora na Internetu. Oni su verovatno donekle nepotpuni i sigurno se razlikuju od zvaničnih.

Primeri

Ako je reč "SPAVA" na tabli horizontalno:

U drugom slučaju, ako je uz reč "SPAVA", reč "PEVA" takođe negde horizontalno na tabli:

Prečice na tastaturi