Uno

Pravila igre

Cilj igre je da odbacite sve vaše karte što je brže moguće. Pobednik je prvi igrač koji više nema karata u ruci.

Na početku igre, jedna osoba deli 7 karata svakom igraču, stavlja ostatak špila na sredinu stola i otkriva njegovu prvu kartu koja je vidljiva svima. Ova karta će biti početna tačka za potez prvog igrača.

Kada je na redu, svaki igrač, počevši od igrača sa desne strane delitelja, mora da stavi kartu na sto koja je ili iste boje, istog broja ili simbola kao i karta koja je već na vrhu gomile već odigranih karata. Neke karte se mogu uvek igrati, a neke imaju posebne efekte, pogledajte ispod.

Igrač koji ne može da odigra nijednu kartu mora da izvuče jednu (pritiskanjem tastera razmak). Ako izvučena karta može da se odigra, može odmah da je igra, u suprotnom se potez završava i na redu je sledeći igrač.

Kada igrač ima samo jednu kartu u ruci, mora da upozori druge igrače tako što će reći " uno! ". Ako zaboravi da kaže i neki drugi igrač to primeti, onda on mora da izvuče 4 kaznene karte.

Posebne karte

Kao što je opisano iznad, neke karte imaju posebna značenja. Neke se mogu igrati u bilo kom trenutku, dok neke vrše određenu radnju kada se odigraju:

Preskakanje

Kada igrač igra ovu kartu, sledeći igrač se preskače i igraće igrač nakon njega. Ako su u igri samo 2 igrača, onda igrač koji odigra ovu kartu može odmah da igra.

Okretanje

Kada neko igra ovu kartu, strane igranja su obrnute. Ako se do sada igralo s leva na desno, sada će se igrati s desna na levo, dok se još jedna karta okretanja ne odigra. Ako su u igri samo dva igrača, onda igrač koji odigra ovu kartu može odmah ponovo da igra.

+2

Kada se karta +2 odigra, sledeći igrač mora da izvuče dve karte iz špila pre igranja.

Džoker

Ova karta može uvek da se odigra i dozvoljava igraču koji je odigra da izabere koju boju sledeći igrač mora da igra.

+4 džoker

Ova karta može da se igra u bilo kom trenutku i zahteva od sledećeg igrača da izvuče 4 karte pre nego što može da igra. Igrač koji ju je stavio takođe bira sledeću boju.
U zavisnosti od varijante, igrač koji je izvukao 4 karte može biti preskočen.

Bodovanje

Kada se igrač reši svih svojih karata, svaki igrač koji još uvek ima karte u ruci dobija poene.
Dakle, pobednik je igrač koji ima najmanje poena nakon određenog broja rundi ili nakon što gubitnik dostigne određeno ograničenje (često je to 500, 1000 ili 1500 poena).
Ovo je vrednost svake karte u poenima :

Dodatne varijante

Odgovori

U ovoj varijanti, igrač koji mora da izvuče dve ili četiri karte nakon karata +2 ili +4 može, umesto izvlačenja karata da odigra drugu +2 ili +4 kartu. Sledeći igrač će nakon toga morati da izvuče ukupan zbir svih odigranih karata izvlačenja, osim ako i on nema +2 ili +4 kartu kako bi obavezu izvlačenja prebacio sledećem igraču. Igrač ne može da igra +2 na +4 ili obrnuto.
Ako igrač odigra kartu +2 nakon što je već izvukao karte, sledeći igrač mora da izvuče samo dve karte.

Nizovi

U ovoj varijanti, onaj ko ima više karata iste boje sa brojevima u nizu, na primer žute 2, 3 i 4, može da ih sve odigra u istom potezu, u uzlaznom ili silaznom redosledu. Ali, morate biti dovoljno brzi, zato što gubite vaše pravo da napravite niz nakon što je sledeći igrač odigrao potez, a on ovo može da uradi odmah nakon što vi odigrate prvu kartu.

Presretanja

U ovoj varijanti, ako imate istu kartu koja je na vrhu gomile, možete odmah da je igrate bez čekanja na vaš potez. Nakon toga ponovo igrate a igra se zatim nastavlja od igrača koji igra posle vas. Neki igrači će dakle biti preskočeni.
Ako niste dovoljno brzi ili ako odigrate pogrešnu kartu, dobijate 3 kaznena poena... Tako da, budite pažljivi!

Sve karte mogu biti presretnute, osim džokera i izvuci 4.

Super presretanja

U ovoj varijanti, sve karte mogu da se presretnu dokle god imaju isti broj ili simbol, bez obzira na boju, prema pravilima presretanja opisanim iznad.

Blefiranje

U ovoj varijanti, cilj je da se +4 džoker odigra samo kada nemate drugog izbora. Igranje +4 džokera kada ste imali drugog izbora je i dalje dozvoljeno, ali se smatra blefiranjem (blefiranje u smislu da terate druge igrače da misle da niste imali drugog izbora kada to nije slučaj).

Igrač koji treba da vuče karte nakon odigrane karte +4 može da, umesto izvlačenja karata, optuži osobu koja je odigrala +4 da blefira. Ako je to tačno, i druga karta koja nije +4 je mogla da se odigra, onda će osoba koja je blefirala biti ta koja će izvući 4 karte plus dve dodatne za blefiranje. Ako optuženi igrač nije blefirao, što znači da nije imao drugog izbora osim igranja karte +4, onda osoba koja ga je optužila mora da vuče dve dodatne karte.

Ovo pravilo uopšte nije nekompatibilno sa pravilom odgovaranja. U tom slučaju, može biti strateški značajno da pažljivo vučete karte umesto odgovaranja na +4 i na taj način rizikujete da budete optuženi za blefiranje i izvučete još dodatnih karata.

Preskakanje poteza nakon izvlačenja karata

Ova varijanta izaziva preskakanje poteza nakon što izvučete karte nakon karata +2 ili +4.

0/7 pravilo

U ovoj varijanti, karte 0 i 7 dobijaju posebne efekte :

Zvučni džoker

U ovoj varijanti, dodajemo 8 dodatnih karata u špil, karte zvučni džoker. Mogu se igrati u bilo kom trenutku i sve se može odigrati nakon njih.
Kada igrač odigra kartu zvučnog džokera, svi igrači moraju da pritisnu taster B što je brže moguće, uključujući igrača koji je upravo odigrao kartu. Igrač koji najsporije reaguje mora da izvuče dve kaznene karte.

Napredni odgovori

U ovoj varijanti, uz odgovore kartama plus 2 ili plus 4, možete igrati preskakanje, okretanje ili džoker kako biste obavezu izvlačenja karata prebacili drugom igraču. Kada karte moraju da se izvuku, preskakanje će jednostavno prebaciti obavezu izvlačenja sledećem igraču umesto da se taj igrač preskoči.

Ako se plus 2 ili plus 4 odigra kao poslednja karta, ili ako karte još uvek moraju da se izvuku kada odigrate vašu poslednju kartu, runda se neće odmah završiti, već će se čekati dok se neophodan broj karata ne izvuče. Dakle, ako je vaša poslednja karta plus 2, sledeći igrač može još uvek da vam prebaci obavezu izvlačenja igranjem karte okretanja. Moraćete da izvučete karte a runda će se nastaviti umesto da se završi.

opis prečica na tastaturi