Monopol

Pravila igre

Cilj Monopola je da u potpunosti uništite vaše protivnike kupovanjem zemlje, građenjem kuća i hotela, kao i teranjem vaših protivnika da noći provode u vašim hotelima i plaćaju vam kiriju.

Kada je na potezu, svaki igrač baca kockice, pomera se napred na tabli brojem polja označenih na kockicama, a zatim izvršava jednu ili više radnji, u zavisnosti od polja na koje su stigli. Za svaki završen krug na tabli, što znači svaki put kada se vrate na početno polje, banka plaća novac u vidu plate.

Kada dobijete dupli broj, što znači, kada dobijete par identičnih brojeva na kockicama, možete ponovo da igrate. Ako dobijete tri duple u nizu u istom potezu, idete u zatvor, vaš potez se završava i morate da probate da izađete iz zatvora u sledećem potezu.

Kada više nemate novca, kaže se da ste bankrotirali i ispadate iz igre. Banka će uzeti sve što ste imali.

Različita polja

U zavisnosti od polja na koje stanete bacanjem kockica, možda ćete morati da izvršite jednu ili više radnji:

Zatvor

Kada je igrač u zatvoru, zbog dobijanja tri dupla broja za redom, zbog stajanja na polje pravo u zatvor, ili zbog izvlačenja karte koja ga šalje direktno u zatvor, posebna pravila se primenjuju kako bi igrač izašao i nastavio svoj normalan put na tabli.

Nekretnine, kuće i hoteli

Kuće i hoteli vam dozvoljavaju da tražite mnogo veću kiriju kada vaši protivnici stanu na vaše nekretnine. Ali, kako biste gradili kuće i hotele, prvo morate da posedujete sve nekretnine boje na kojoj želite da gradite.

Dok ne posedujete kompletnu boju, ne možete da gradite kuće ili hotele u toj grupi.

Ako posedujete kompletnu boju, onda možete da počnete da gradite. Ovo možete da radite u bilo kom trenutku kada ste na potezu, ne morate da čekate dok ne stanete na nekretninu na kojoj želite da gradite kuće pre nego što to počnete da radite.

Kuće se moraju graditi jedna po jedna, i nekretnine moraju imati isti broj kuća. Što znači, ne možete da izgradite drugu kuću dok sve nekretnine u grupi nemaju bar jednu kuću. Slično tome, da biste sagradili treću kuću, prvo morate svuda imati bar dve kuće.

Jedan hotel čini pet kuća.

Da biste sagradili kuću, sve što morate da uradite je da platite cenu koja je označena na karti nekretnine.

Hipoteke

Ako ste na ivici bankrota, ili vam je novac pri kraju, možete da stavite vaše nekretnine pod hipoteku. Kada nekretninu stavite pod hipoteku, banka vam vraća pola njene kupovne cene.

Ali, ne možete da zatražite kiriju za nekretninu koja je pod hipotekom.

Pre nego što možete da stavite nekretninu pod hipoteku koja je deo kompletne grupe koju posedujete, prvo morate da prodate sve kuće u toj grupi.

Nakon što se obogatite, možete da je otkupite, što vam dozvoljava da ponovo zatražite kiriju kao i pre. Da biste ovo uradili, morate platiti banci cenu hipoteke, što je pola originalne kupovne cene, uz 10 % kamate.

Varijante

Ova elektronska verzija Monopola vam pruža nekoliko varijanti uz osnovnu igru.

Kratak opis prečica na tastaturi